Hoppa till innehållet
Land/region
Sök
Vagn

Orpheks garanti

Alla Orphek-produkter är garanterade i 01 år (såvida inte landets lagar och förordningar anger en annan garantiperiod).

Orphek erbjuder inte program för förlängning av garantiperioden.

Garanti för uppgraderade Orphek-armaturer:

Garantin ska inte förlängas för Orphek-produkter som helhet när du uppdaterar din Orphek LED-belysningslösning till en mer uppdaterad version. Det ursprungliga garantins utgångsdatum kvarstår.

Det uppgraderade kitet har en separat garanti på 1 år (om inte landets lagar och förordningar anger en annan garantiperiod).

Exempel: Om du köpte din Atlantik V4 2019 och du har uppgraderat den 2022. Din Atlantik V4-garanti löper fortfarande ut 2020, men dina uppgraderingssatskomponenter har en separat garantiperiod, därför löper den ut ett år senare från inköpsdatumet, 2023.

Garanti för Orphek-armaturer med utbytta delar:

Att byta ut delar av din Orphek Lighting-lösning förlänger inte dess ursprungliga garanti.

Skador utanför garantitiden:

Orphek kommer inte att hållas ansvarigt för skador som uppstår utanför den giltiga garantiperioden, men vi kommer gärna att försöka hjälpa dig om möjligt. Kontakta oss för en bedömning av skadan, möjlighet till assistans och prisuppgift på reparation/byte av delar (om möjligt). För hjälp: contact@orphek.com

Skador inom garantitiden:

Under denna period kommer vi att reparera eller byta ut den defekta enheten eller delen efter eget val, förutsatt att följande villkor har uppfyllts:

Denna begränsade garanti gäller endast för ursprunglig köpare och kan inte överföras från den ursprungliga konsumentköparen. I händelse av ett anspråk på begränsad garanti kommer inköpsbevis att krävas. Om du har köpt din Orphek-produkt från en återförsäljare, lokal butik eller onlinebutik som säljer begagnade produkter, vänligen kontakta dem direkt.

Denna garanti gäller inte:

  1. Till alla skadade Orphek-belysningsprodukter som har utsatts för olycka, felaktig användning, försummelse, ändring, felaktig användning eller applicering, felaktig hantering, felaktig transport, felaktig förvaring, felaktig installation, felaktig testning eller otillåten reparation, alla utförda operationer utanför rekommenderade parametrar (som beskrivs i tillämplig produktmanual. Till exempel skador från saltvattenspray eller värme), strömfluktuationer eller fel, utsatthet för onormal fysisk eller elektrisk påfrestning, användning av inkompatibla produkter, icke-godkända strömförsörjningar/anslutningar, felaktig rengöring och användning av inkompatibla rengöringsprodukter eller liknande omständigheter;
  2. Till alla Orphek-belysningsprodukter som har exponerats eller nedsänkts i vatten;
  3. Till kosmetiska problem eller defekter som härrör från normalt slitage under vanlig användning, och som inte påverkar produktens prestanda eller användning; eller
  4. Naturens handlingar.

Denna garanti gäller endast för en produkt som är tillverkad av eller för Orphek och identifierad av Orpheks handelsnamn eller produktidentifieringslogotyp som är fäst på produkten.

Denna garanti gäller inte om reparationer inte har utförts av någon annan än vår kundtjänstpersonal eller någon auktoriserad agent eller återförsäljare, eller under instruktion av vår kundtjänstpersonal. Alla försök till självreparation upphäver denna begränsade garanti.

Denna garanti ger inga andra rättigheter än de som uttryckligen anges ovan, och täcker inte några anspråk på följdförlust eller skada. Orphek ska inte hållas ansvarigt för skada på något akvarium, akvarielivsformer eller andra personliga föremål på grund av felaktig användning av enheten.

Denna begränsade garanti täcker inte skador på produkter som uppstår i samband med transport av produkten/produkterna. Orphek har noga valt sin transport & leveranspartners, men ibland kan skada uppstå av många anledningar. I det här fallet bör du också kontrollera våra fraktpolicyer.

Skador under frakt & leverans

Hjälper dig med hur du går tillväga om det uppstod skador under frakten & leverans:

Inspektera ditt paket vid ankomsten för eventuella allvarliga skador som kan ha uppstått under transporten. 

Det är normalt att fraktkartongen visar något slitage, men om skada har uppstått på dina föremål: Det är viktigt att du behåller fraktlådan, förpackningsmaterialet och de skadade föremålen för inspektion av transportföretaget.

Ha all information om den köpta produkten, inklusive dess leveransspårningsnummer till hands när du kontaktar bäraren.

KONTROLLERA VÅRA ÅTERBETALNINGAR , RETURER och BYTEN PÅ: ORPHEK ÅTERBETALNINGSPOLICY / ORPHEK FRAKTPOLICIER

ORPHEK HAR TILLHANDAHÅLLET ALL INFORMATION ANGÅENDE SINA PRODUKTPOLICIER OCH GARANTI.

OCH ÄVEN OM ORPHEK NOGA HAR VALT SINA PARTNERS OCH LITAT PÅ DERAS PROFESSIONALISM FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DEN BÄSTA KUNDTJÄNST SOM FINNS, KOMMER ORPHEK INTE ANSVARIGT FÖR FELINFORMATION SOM MOTTAGETS AV KUNDER AVSEENDE ETT LOCKA-PRODUKTER, FRÅN EN ANDRA PRODUKTER, BUTIKER). OM SKADAN RESULTATS AV DENNA FELINFORMATION, KONTAKTA SÄLJARE DIREKT.

ORPHEK AVSÄKER FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER, OAVSETT MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. INGEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER SÄLJBARHET SKA GÄLLA UTOM DET SOM KRÄVS AV TILLÄMPLIG LAG. ORPHEK AUKTORISERAR INTE NÅGON PERSON ELLER AFFÄRSENTITET, INKLUSIVE DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE, ELLER ANDRA ONLINEBUTIKER ATT SKAPA FÖR DET NÅGRA SKYLDIGHETER, SKYLDIGHETER ELLER ANDRA GARANTIER I SAMBAND MED PRODUKTEN SOM SÄKER HÄR I PRODUKTEN.

ALLA GARANTIER Ogiltigförklaras OM DET FINNS SKADA PÅ ORPHEK LIGHTING-PRODUKTEN SOM INTE ÄR ETT RESULTAT AV EN DEFEKT I MATERIALET ELLER UTFÖRANDET. DEN ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPONERINGEN FÖR ALLA ANSVAR SOM DU KAN HA UPPSTÅTT UR ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, OAVSETT GJORDAD ELLER LIDAD AV DIG ELLER EN ANNAN PERSON OCH ANTECKNING baserad på ANSLUTNING AV DENNA PRODUKT . I INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR ORPHEK ANSVARIGT MOT DIG ELLER NÅGON ANDRA PART FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, ALLMÄNNA, SPECIELLA, OAVSIKTLIGA, FÖLJDSKADOR, EXEMPELSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN (UTAN ATT ANVÄNDA PRODUKTEN, FÖR FÖRLUST AV VERKSAMHETSVINST, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER NÅGON ANNAN PUNKTIG FÖRLUST, SKADA PÅ DITT AKVARIE ELLER NÅGRA AKVARIEINVÅNARE), ELLER FRÅN NÅGOT BROTT PÅ GARANTI, ÄVEN OM DET ÄR DET OM DET ÄR FÖRVALTLIGT. UNDER INGA FALL SKA ORPHEKS ANSVAR ÖVERSTÄGA DET BELOPP DU BETALADE FÖR PRODUKTEN.