Όλα τα προϊόντα Orphek έχουν εγγύηση για 01 έτος (εκτός εάν οι νόμοι και οι κανονισμοί της χώρας ορίζουν διαφορετική περίοδο εγγύησης).

Η Orphek δεν προσφέρει προγράμματα επέκτασης περιόδου εγγύησης.

Εγγύηση για αναβαθμισμένα φωτιστικά Orphek:

Η εγγύηση δεν θα επεκταθεί για τα προϊόντα Orphek στο σύνολό τους όταν ενημερώνετε τη λύση φωτισμού LED Orphek σας σε μια πιο ενημερωμένη έκδοση. Η αρχική ημερομηνία λήξης της εγγύησης παραμένει.

Το αναβαθμισμένο κιτ έχει χωριστή εγγύηση 1 έτους (εκτός εάν οι νόμοι και οι κανονισμοί της χώρας ορίζουν διαφορετική περίοδο εγγύησης).

Παράδειγμα: Εάν αγοράσατε το Atlantik V4 το 2019 και το έχετε αναβαθμίσει το 2022. Η εγγύησή σας στο Atlantik V4 εξακολουθεί να λήγει το 2020, αλλά τα εξαρτήματα του κιτ αναβάθμισής σας έχουν χωριστή περίοδο εγγύησης, επομένως λήγει ένα χρόνο αργότερα από την ημερομηνία αγοράς, το 2023.

Εγγύηση για φωτιστικά Orphek με αντικατασταθέντα ανταλλακτικά:

Η αντικατάσταση εξαρτημάτων της λύσης Orphek Lighting δεν επεκτείνει την αρχική της εγγύηση.

Ζημιές εκτός της περιόδου αξίωσης εγγύησης:

Η Orphek δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιές που προκύπτουν εκτός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, αλλά θα χαρούμε να προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε εάν είναι δυνατόν. Επικοινωνήστε μαζί μας για αξιολόγηση της ζημιάς, δυνατότητα παροχής βοήθειας και προσφορά τιμής επισκευής/αντικατάστασης ανταλλακτικών (αν είναι δυνατόν). Για βοήθεια: contact@orphek.com

Ζημιές εντός της περιόδου αξίωσης εγγύησης:

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε την ελαττωματική μονάδα ή εξάρτημα κατά την επιλογή μας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για το αρχικός αγοραστής και δεν μεταβιβάζεται από τον αρχικό καταναλωτή αγοραστή. Σε περίπτωση αξίωσης περιορισμένης εγγύησης, απαιτείται απόδειξη αγοράς. Εάν έχετε αγοράσει το προϊόν Orphek από έναν αντιπρόσωπο, τοπικό κατάστημα ή ηλεκτρονικό κατάστημα που πουλά μεταχειρισμένα προϊόντα, επικοινωνήστε απευθείας μαζί τους.

Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει:

  1. Σε οποιοδήποτε κατεστραμμένο προϊόν φωτισμού Orphek που έχει υποστεί ατύχημα, κακή χρήση, παραμέληση, αλλοίωση, ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, ακατάλληλο χειρισμό, ακατάλληλη μεταφορά, ακατάλληλη αποθήκευση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ακατάλληλη δοκιμή ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, οποιαδήποτε λειτουργία εκτελείται εκτός συνιστώμενων παραμέτρων (όπως περιγράφεται στο ισχύον εγχειρίδιο προϊόντος. Για παράδειγμα, ζημιά από ψεκασμό αλμυρού νερού ή θερμότητα), διακύμανση ή αστοχία ρεύματος, έκθεση σε μη φυσιολογική φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση, χρήση μη συμβατών προϊόντων, μη εγκεκριμένα τροφοδοτικά/συνδέσεις, ακατάλληλος καθαρισμός και χρήση μη συμβατών προϊόντων καθαρισμού ή παρόμοιες περιστάσεις.
  2. Σε οποιοδήποτε προϊόν φωτισμού Orphek που έχει εκτεθεί ή βυθιστεί στο νερό.
  3. Σε καλλυντικά προβλήματα ή ελαττώματα που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά κατά τη συνήθη χρήση και δεν επηρεάζουν την απόδοση ή τη χρήση του προϊόντος. ή
  4. Πράξεις της Φύσης.

Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για ένα προϊόν που κατασκευάζεται από ή για την Orphek και προσδιορίζεται από την εμπορική ονομασία Orphek ή το λογότυπο αναγνώρισης προϊόντος που επικολλάται στο προϊόν.

Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν έχουν επιχειρήσει επισκευές από οποιονδήποτε άλλο εκτός από το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών μας ή οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή αντιπρόσωπο, ή υπό τις οδηγίες του προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών μας. Οποιεσδήποτε προσπάθειες αυτοεπισκευής ακυρώνουν αυτήν την περιορισμένη εγγύηση.

Αυτή η εγγύηση δεν παρέχει δικαιώματα άλλα από αυτά που αναφέρονται ρητά παραπάνω και δεν καλύπτει τυχόν αξιώσεις για επακόλουθη απώλεια ή ζημιά. Η Orphek δεν φέρει ευθύνη για ζημιές σε οποιοδήποτε ενυδρείο, μορφές ζωής ενυδρείου ή άλλα προσωπικά αντικείμενα λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές σε προϊόντα που προκλήθηκαν κατά την αποστολή των προϊόντων. Η Orphek επέλεξε προσεκτικά τη μεταφορά της & συνεργάτες παράδοσης, αλλά μερικές φορές μπορεί να προκληθεί ζημιά για πολλούς λόγους. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει επίσης να επαληθεύσετε τις πολιτικές αποστολής μας.

Ζημιά κατά την αποστολή & διανομή

Σας βοηθά να προχωρήσετε εάν υπήρξαν/υπήρξαν ζημιές κατά τη διάρκεια της αποστολής & διανομή:

Επιθεωρήστε τη συσκευασία σας κατά την άφιξη για τυχόν σοβαρές ζημιές που μπορεί να έχουν συμβεί κατά την αποστολή. 

Είναι φυσιολογικό το χαρτοκιβώτιο αποστολής να παρουσιάζει κάποια φθορά, ωστόσο, εάν έχει προκληθεί ζημιά στα αντικείμενά σας: Είναι απαραίτητο να κρατήσετε το κουτί αποστολής, το υλικό συσκευασίας και τα κατεστραμμένα αντικείμενα για επιθεώρηση από την εταιρεία μεταφοράς.

Έχετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού παρακολούθησης αποστολής κατά την επικοινωνία σας ο μεταφορέας.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ORPHEK / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ORPHEK

Η ORPHEK ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ.

ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΙ Η ORPHEK ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΣΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ, η ORPHEK ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΣΥΝΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ). ΕΑΝ Η ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ.

Η ORPHEK ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ, ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η ORPHEK ΔΕΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΟΥΝ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ORPHEK ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΙΤΕ ΕΧΕΤΕ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΧΕΤΕ Ή ΥΠΟΦΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΕΙΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ . ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ORPHEK ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ), Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ORPHEK ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Ενημερωτικό δελτίο

Μια σύντομη πρόταση που περιγράφει τι θα λάβει κάποιος με την εγγραφή του