Przejdź do treści
Kraj/region
Szukaj
Wózek

Gwarancja Orpheka

Wszystkie produkty Orphek są objęte gwarancją na rok 01 (chyba że przepisy ustawowe i wykonawcze danego kraju określają inny okres gwarancji).

Orphek nie oferuje programów przedłużania okresu gwarancji.

Gwarancja na ulepszone urządzenia Orphek:

Gwarancja nie podlega przedłużeniu na produkty Orphek jako całość po zaktualizowaniu rozwiązania oświetlenia LED firmy Orphek do nowszej wersji. Pierwotna data wygaśnięcia gwarancji pozostaje niezmieniona.

Zmodernizowany zestaw ma oddzielną roczną gwarancję (chyba że przepisy ustawowe i wykonawcze danego kraju określają inny okres gwarancji).

Przykład: jeśli kupiłeś Atlantik V4 w 2019 roku i zaktualizowałeś go w 2022 roku. Twoja gwarancja Atlantik V4 nadal wygasa w 2020 r., ale komponenty zestawu aktualizacyjnego mają oddzielny okres gwarancji, dlatego wygasa rok później od daty zakupu, w 2023 r.

Gwarancja na oprawy Orphek z wymienionymi częściami:

Wymiana części rozwiązania Orphek Lighting nie przedłuża oryginalnej gwarancji.

Uszkodzenia poza okresem gwarancyjnym:

Orphek nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe poza obowiązującym okresem gwarancyjnym, ale z przyjemnością spróbujemy Ci pomóc, jeśli to możliwe. Skontaktuj się z nami w celu wyceny uszkodzenia, możliwości udzielenia pomocy oraz wyceny naprawy/wymiany części (jeśli to możliwe). Aby uzyskać pomoc: contact@orphek.com

Uszkodzenia w okresie reklamacji gwarancyjnej:

W tym okresie naprawimy lub wymienimy wadliwe urządzenie lub część według naszego uznania, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do pierwotny nabywca i nie można jej przenieść od pierwotnego nabywcy będącego konsumentem. W przypadku roszczenia z tytułu ograniczonej gwarancji wymagany będzie dowód zakupu. Jeśli kupiłeś produkt Orphek od sprzedawcy, lokalnego sklepu lub sklepu internetowego sprzedającego używane produkty, skontaktuj się z nimi bezpośrednio.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania:

  1. Do każdego uszkodzonego produktu oświetleniowego Orphek, który został poddany wypadkowi, niewłaściwemu użyciu, zaniedbaniu, zmianie, niewłaściwemu użyciu lub zastosowaniu, niewłaściwej obsłudze, niewłaściwemu transportowi, niewłaściwemu przechowywaniu, niewłaściwej instalacji, niewłaściwym testom lub nieautoryzowanej naprawie, wszelkie wykonane operacje poza zalecanymi parametrami (jak opisane w odpowiedniej instrukcji produktu. Na przykład uszkodzenia spowodowane przez słoną wodę lub ciepło), wahania lub awarie zasilania, narażenie na nienormalne obciążenie fizyczne lub elektryczne, użycie niekompatybilnych produktów, niezatwierdzonych zasilaczy/połączeń, niewłaściwe czyszczenie i użycie nieodpowiednich środków czyszczących lub podobne okoliczności;
  2. Do każdego produktu oświetleniowego Orphek, który został wystawiony lub zanurzony w wodzie;
  3. Do problemów kosmetycznych lub wad, które wynikają z normalnego zużycia podczas normalnego użytkowania i nie mają wpływu na działanie lub użytkowanie produktu; lub
  4. Akty natury.

Niniejsza gwarancja dotyczy tylko produktu wyprodukowanego przez Orphek lub dla Orphek i identyfikowanego przez nazwę handlową Orphek lub logo identyfikacyjne produktu umieszczone na produkcie.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli naprawa nie została podjęta przez nikogo poza naszym personelem obsługi klienta lub autoryzowanym przedstawicielem lub sprzedawcą, lub zgodnie z instrukcjami naszego personelu obsługi klienta. Wszelkie próby samodzielnej naprawy spowodują unieważnienie niniejszej ograniczonej gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie przyznaje praw innych niż te wyraźnie określone powyżej i nie obejmuje żadnych roszczeń z tytułu strat lub szkód wtórnych. Orphek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie jakiegokolwiek akwarium, form życia w akwarium lub innych przedmiotów osobistych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktów powstałych podczas transportu produktu (produktów). Orphek starannie wybrał swój transport & dostawców, ale czasem może dojść do uszkodzenia z wielu powodów. W takim przypadku powinieneś również zweryfikować nasze zasady wysyłki.

Uszkodzenia podczas transportu & dostawa

Pomoc w postępowaniu w przypadku uszkodzenia podczas transportu & dostawa:

Po przybyciu sprawdź przesyłkę pod kątem poważnych uszkodzeń, które mogły wystąpić podczas transportu. 

To normalne, że karton wysyłkowy wykazuje pewne zużycie, jednak jeśli przedmiot(y) uległy uszkodzeniu:Konieczne jest zachowanie pudła transportowego, materiału opakowaniowego i uszkodzonych przedmiotów do kontroli przez firmę przewozową.

Podczas kontaktu miej pod ręką wszystkie informacje o zakupionym produkcie, w tym numer śledzenia przesyłki kariera.

PROSZĘ SPRAWDZIĆ NASZE ZWROTY, ZWROTY I WYMIANY POD ADRESEM: POLITYKA ZWROTÓW ORPHEK / POLITYKA WYSYŁKI ORPHEK

ORPHEK DOSTARCZYŁ WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD I GWARANCJI NA PRODUKTY.

I CHOĆ ORPHEK DOKŁADNIE WYBRAŁ SWOICH PARTNERÓW I POLEGAŁ NA ICH PROFESJONALIZMIE, ABY ZAPEWNIĆ NAJLEPSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA, ORPHEK NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA NIEPRAWIDŁOWE INFORMACJE OTRZYMANE PRZEZ KLIENTÓW DOTYCZĄCE JEGO PRODUKTÓW, JEŚLI PRZEKAZANE OD STRON TRZECICH (DEALERÓW, LOKALNYCH SKLEPÓW, INNYCH INTERNETÓW) SKLEPY). JEŚLI USZKODZENIE WYNIKŁO Z TEJ NIEPRAWIDŁOWEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO ZE SPRZEDAWCĄ.

ORPHEK WYKLUCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE, USTNE LUB PISEMNE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. ŻADNA DOROZUMIANA GWARANCJA PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ NIE MA ZASTOSOWANIA Z WYJĄTKIEM WARUNKÓW WYMAGANYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. ORPHEK NIE UPOWAŻNIA ŻADNEJ OSOBY LUB PODMIOTU GOSPODARCZEGO, W TYM JEGO AUTORYZOWANYCH DEALERÓW LUB INNYCH SKLEPÓW INTERNETOWYCH DO TWORZENIA DLA NIEJ JAKICHKOLWIEK ZOBOWIĄZAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNYCH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z PRODUKTEM ZAKUPIONYM TUTAJ W TYM SKLEPIE INTERNETOWYM.

WSZYSTKIE GWARANCJE SĄ NIEWAŻNE, JEŚLI WYSTĄPIĄ USZKODZENIA PRODUKTU OŚWIETLENIOWEGO ORPHEK, KTÓRE NIE BYŁY WYNIKIEM WADY MATERIAŁÓW LUB WYKONANIA. JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM NA WSZELKIE ROSZCZENIA, KTÓRE MOŻESZ MIEĆ WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEGO PRODUKTU LUB W ZWIĄZKU Z TYM, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZROBIONE LUB PONOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB INNĄ OSOBĘ I CZY OPARTE NA KONTRAKCIE LUB DELIKCIE, BĘDZIE NAPRAWA LUB WYMIANA PRODUKTU . W ŻADNYM WYPADKU ORPHEK NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY WOBEC CIEBIE ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, OGÓLNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZERWĘ DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRATY PIENIĘŻNE, USZKODZENIE AKWARIUM LUB JAKICHKOLWIEK MIESZKAŃCÓW AKWARIUM) LUB Z JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA GWARANCJI, NAWET JEŚLI ORPHEK ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORPHEK NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT.